Tipy a rady

Here's What We Do Better

Potřeba zavedení GPS monitoringu

shutterstock_132478748

Zavedením GPS monitoringu získá zákazník kontrolu nad firemním vozovým parkem, má možnost lépe vyhodnocovat a optimalizovat provoz svých vozidel, což vede k úspoře nákladů. To tvoří významnou položku v hospodaření společnosti. Pro zaměstnance znamená zavedení GPS monitoringu lepší využívání pracovního času a odbourání administrativy. Celkově má zavedení GPS monitoringu do firmy dopad na zvýšení efektivity.

Získávání údajů z datové sběrnice

shutterstock_332004920

Při zavádění GPS monitoringu do firmy doporučujeme instalovat GPS jednotku i s modulem pro čtení údajů z řídící jednotky vozidla. Pomocí tohoto rozšíření může systém navíc poskytnout údaje o stavu paliva v nádrži, spotřebě, otáčkách, případně další informace, které ukáží, jakým způsobem bylo vozidlo využíváno.

Identifikace ve vozidle

shutterstock_21572035

Ve firmách s vyšším počtem vozidel a zaměstnanců je vhodné doplnit GPS řešení zařízením pro identifikaci řidiče. Toto zařízení umožňuje rozlišit zaměstnance, který s daným vozidlem jezdí. Pomocí těchto dat umíme vyhodnotit jednak jízdy různých zaměstnanců na jednom vozidle, ale také jízdy jednoho zaměstnance na různých vozidlech za určené období.