Here's What We Do Better

Reálné zkušenosti našich klientů

Jak vznikají firmě úspory pomocí GPS monitoringu?

joanna-kosinska-346609-unsplash

Naším klientem je významná společnost působící v oblasti distribuce kosmetiky na Slovensku. Majitel firmy dlouhodobě pociťoval potřebu zlepšit kontrolu nad využíváním svého vozového parku. Chyběly mu informace, kde se dodávky nachází, jaké jsou jejich přesné trasy a jak efektivně jsou trasy vytvořeny. Řidiči rozvozových vozidel se běžně vraceli zpět na firmy dvě hodiny po skončení pracovní doby, za což jim firma musela vyplácet přesčasy. Řidiči si majiteli stěžovali, že zadanou práci nestíhají a musí pracovat déle.

Co říká majitel firmy nyní po zavedení systému KeetecSAT?

„Po zavedení GPS monitoringu se řidiči vracejí na firmu už hodinu před koncem pracovní doby. Oproti předešlému stavu je to velká změna. Nyní vím v každém okamžiku, kde se vozidla nachází a nastavili jsme si optimální rozvozové trasy. Přineslo to nejen úspory v podobě snížení spotřeby nafty na rozvozy tím, že vozidla ujedou méně kilometrů, ale také se nám podařilo snížit náklady na přesčasy, což tvořilo významnou složku v našich nákladech.“
Zavedením GPS monitoringu KeetecSAT získal zákazník kontrolu nad vozovým parkem a má možnost lépe optimalizovat rozvozové trasy. To tvoří významnou položku v uspořených nákladech. Lépe navržené trasy zkracují čas potřebný na vykonání stejného množství práce. Pro zaměstnance znamenalo zavedení GPS monitoringu efektivnější využívání pracovního času a snížení počtu přesčasových hodin, které musel vzhledem k množství práce vykonat.

Chcete mít pod kontrolou své zaměstnance?

shutterstock_2948215

Naším zákazníkem je stavební firma, která vykonává stavební práce na různých stavbách. Ve firmě pracuje sedm samostatných skupin vedených mistrem. Každý mistr má přidělené vozidlo, kterým vozí další tři pracovníky své skupiny na stavby. Majitel stavební firmy měl nepříjemné zkušenosti, kdy se nezřídka stávalo, že po 9. hodině ranní na stavbě nebyla z jeho firmy ani noha, přestože pracovníci měli pracovat od 7 hodin ráno. Začal počítat, kolik ho jeho lidé stojí v čase, kdy nepracují. Stále je takto kontrolovat nemohl, proto se rozhodl zavést GPS monitoring.

A jak vidí situaci nyní?

„Výrazným způsobem se zlepšila docházka zaměstnanců do práce, nyní každá pracovní skupina chodí na stavbu ve stanoveném čase. Zaměstnanci vědí, že jsou kontrolovaní. Přes KeetecSAT se mohu kdykoliv podívat, kde se aktuálně nachází, případně jít zpětně do historie. Navíc mi systém umožňuje generovat knihu jízd, kterou potom následně využívá naše ekonomka pro zpracování podkladů v účetnictví.“

 

Zákazníkovi přinesl GPS monitorovací systém KeetecSAT rychlou návratnost investice. Dodržováním pracovních časů se zrychlila práce na stavbách a ušetřený čas bylo možné využít na další stavební práce. Zjednodušila se i komunikace s pracovními skupinami, protože jsou k dispozici měřitelné kazatele příchodů a odchodů.