Časté otázky?

Here's What We Do Better

Proč zavést GPS monitoring do firmy?

GPS monitoring je neoddělitelnou součástí moderní, dynamicky se rozvíjející firmy. Monitorování vozidel je nástroj, který je možné využít ve více oblastech podnikání. Tato služba nabízí komplexní péči o vozový park. Jde hlavně o jeho kontrolu, správu, ekonomické výkazy a v neposlední řadě také zabezpečení. Prostřednictví tohoto nástroje můžeme efektivněji využívat zdroje, kontrolovat stav vozového parku a mít všechny výkazy, které se týkají dopravních prostředků v dané společnosti, v pořádku.

Jaké jsou největší přínosy GPS monitoringu?

Za největší benefity, které GPS monitoring nabízí, považujeme:
// Úspora nákladů
// Efektivnější procesy týkající se vozového parku a zaměstnanců
// Získávání analýz potřebných pro různé rozhodovací procesy v podniku
// Zamezení krádežím paliva a nepovolenému využívání vozidel
// Správné ekonomické výkazy podle aktuální legislativy

Jaká je časová náročnost instalace zařízení do vozidla?

Doba instalace záleží na řešení, které se do vozidla montuje. Běžná montáž trvá cca 2 hodiny. Složitější konfigurace jsou časově náročnější, montáž palivových sond může trvat i 8-10 hodin.

Co mám dělat, pokud vozidlo s instalovanou službou GPS monitoringu vyměním za jiné?

Služba není vázána na dané vozidlo, zařízení je možné z vozidla demontovat a použít v novém. Následně stačí jen upravit údaje o vozidle v systému.

Umí systém měřit i spotřebu vozidla?

Ano, využíváme moduly, které nám umožňují připojit se k řídící jednotce vozidla a z ní získat údaje nejen o spotřebě, ale také hladině paliva, otáčkách nebo úrovni sešlápnutí plynového pedálu. Na základě těchto dat potom sestavíme přehledné reporty snadno dostupné ve webovém rozhraní.

Je možné připravit pro zákazníka individuální funkcionality?

Ano, jako jedna z mála společností poskytujících služby GPS monitoringu jsme přímými vývojáři našeho systému. Tato výhoda nám dává možnost individuálně přistupovat ke každému zákazníkovi a flexibilně řešit jeho požadavky na nové funkce nebo úpravy systému přesně dle jeho potřeb.

Poskytujete v rámci Vašich služeb hot-line?

Ano, naše hot-line linka technické podpory funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 hodin v roce. Na této lince je operátor připraven kdykoliv vyřešit požadavky a dotazy týkající se poskytování našich služeb.

Funguje GPS monitoring i mimo území ČR?

Ano, služba je funkční i mimo území ČR. Pro její využívání je třeba objednat doplňkovou službu roaming, která umožní přenos dat v zahraničí a zabezpečí 100 % funkčnost monitorování vozidel v jakémkoliv okamžiku.